JoomlaTemplates.me by Cheap Hosting

Pagasta iedzīvotāju aptauja

Publicēts Trešdiena, 25 Septembris 2019

Pagasta iedzīvotāju aptaujas rezultāti
Atbildes sniedza 107 aptaujas dalībnieki

Pirmā jautājuma problēmu saraksts tapa no iepriekšējā pagasta iedzīvotāju sapulcē minētajām problēmām. Papildus tika apkopotas arī Jūsu ieteiktās citas problēmas un šo problēmu saraksts ir nodots pagasta pārvaldes vadītājam.

Zem tabulas ir krāsa ar vērtību, bet būtībā skaitot no kreisās puses vērtības ir 1,2,3,4,5, kur 1 bija "nevajag šo problēmu risināt uzreiz" un 5 bija "vajag risināt visvairāk"

Grafikā problēmu vērtība aprēķināta sasummējot visu iesniegto atbilžu vērtības.

Iedzīvotāju sapulces tiks rīkotas vidēji reizi 3 mēnešos, lai būtu pa vidu tiem, kuri vēlējās vienu reizi mēnesī un tiem, kuri to vēlējās reizi pusgadā.

Noslēgtie līgumi 2017. gadā

Publicēts Pirmdiena, 29 Janvāris 2018

Informācija par Bauskas novada pašvaldības “Gailīšu pagasta pārvalde” iestādes rakstiski noslēgtajiem publiskajiem būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumiem 2017. gadā

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumiem Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā”

Līguma priekšmets

Iepirkuma identifikācijas numurs

Līguma noslēgšanas datums, Nr.

Piegādātāja nosaukums

Līgumcena

Kases aparātu apkalpošanas līgums

-

11.01. 2017.
Nr. B-1439/17

A/S “Latimpulss – biroja tehnika”

EUR 35.00 bez PVN (gada abonēšanas maksa)-pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībām izmantot muzikālus darbus publiskā izpildījumā, demonstrējot filmas

-

01.02.2017.
Nr. 3/6F 31-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Nomas līgums par mākslas filmas izrādīšanu

-

01.02.2017.
Nr. S-28

Biedrība “KULTŪRPUNKTS”

Pēc rēķiniem

Par muzikālo pavadījumu nodrošināšanu pašdarbnieku atpūtas vakarā kultūras centrā “Kamarde’

-

10.02.2017.
Nr. 1-12/4

SIA “AVEROKS”

193.60 EUR

Par pasākuma vadīšanu

-

10.02.2017
Nr. 1-12/5

U. D.

100 EUR

Licences līgums par tiesībām izmantot muzikālus, literārus un horeogrāfiskus darbus publiskā izpildījumā

-

13.02.2017.
Nr. 3/6Z 48-17

Biedrība
AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Dabasgāzes tirdzniecības līgums

-

09.03.2017.
Nr. LG00112600

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”

Pēc rēķiniem

Par pasākuma vadīšanu

-

11.03.2017.
Nr. 1-12/9

U.D.

EUR 260,-

Juridisko pers. vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Kamarde)

-

27.03.2017.

AAS “BTA Baltic Insurance Company”

EUR 95,-

Par dušas un tualetes remontdarbiem objektā “Garāžu boksi” Kamardes ielā 5

Nr. 1-22/2017/3.2

30.03.2017.
Nr. 14/10/2016

SIA “KVĒLE”

EUR 3 332,32 bez PVN

Par augu (kļavu) pirkšanu

-

30.03.20017.

SIA “Udiana”

EUR 3679,95

Licences līgums par tiesībā izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā

-

30.03.2017.
Nr. 3/4D 138-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībā izmantot autoru darbus teātra izrādēs publiskā izpildījumā

-

31.03.2017.
Nr. 3/4D 141-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Par interneta pakalpojuma līguma saistību pārjaunojumu

 

31.05.2017.
Nr. 159

SIA “DATI Group” un SIA “LinkIT”

Pēc rēķiniem

Par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu Saldus novada Zirņu pagastā

-

09.06.2017.
Nr. 5-1.2/29

Saldus novada pašvaldības Zirņu pagasta pārvalde

EUR 270,-

Par maksājumu karšu pieņemšanas un maksājumu karšu pieņemšanas ierīču uzstādīšanu

-

22.06.2017
Nr. 3121480

AS “SEB banka”

Pēc rēķiniem

Par elektroietaišu būvprojekta izstrādi

-

22.06.2017.

AS ‘’SADALES TĪKLS”

 

Par muzikālā pavadījuma nodrošināšanu ar grupu “Pakavrockband” kultūras centra “Kamarde” rīkotajā Līgo ballē

-

22.06.2017.
Nr. 1-12/17

J. G.

EUR 605,-

Par medicīniskajām apskatēm (OVP)

-

20.07.2017.
Nr. 2-22/31

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bauskas slimnīca”

EUR 42,96

Par projektēšanas darbu veikšanu (elektrība Pamūšā)

-

24.07.2017.
Nr. 03/2017

SIA “Baupro”

EUR 242,-

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/28

L. V.

EUR 130,-

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/27

A. M.

EUR 241,50

Autoratlīdzības līgums (žūrija teātru festivālā)

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/26

J. K.

EUR 281,50

Par muzikālā pavadījuma nodrošināšanu ar grupu “Klaidoņi” brīvdabas izrāžu festivālā “Vezums”

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/24

SIA “AVEROKS”

EUR 605,-

Par papildus muzikālo atskaņošanu ar savu aparatūru

-

27.07.2017.
Nr. 1-12/25

SIA “AVEROKS”

EUR 250,-

Līgums par notekūdeņu un virszemes ūdeņu paraugu ņemšanu un testēšanu

-

03.08.2017.
Nr. 4-1/214/17

“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

EUR 696,58 bez PVN

Līgums par ”Pamūšas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un atdzelžošanas stacijas izbūvi”

-

14.08.2017.
Nr. BNA 2017/039/2

SIA “Siltumkomforts”

EUR 47 628,58

Līgums par ūdens atdzelžošanu stacijā Bauskas novada, Gailīšu pagasta, Pamūšas ciemā

-

14.08.2017.
Nr. BNA 2017/039/1

SIA “Siltumkomforts”

EUR 43 195,78

Līgums par būvuzraudzības veikšanas būvdarbiem “Pamūšas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve un atdzelžošanas stacijas izbūve”

Nr. 1-22/2017/5

04.09.2017.
Nr. GA-2017/9/1

SIA “DROMOS”

EUR 1 636,-

Autoruzraudzības  līgums

-

07.09.2017.
Nr. JVP-01 AUT/09-2017

SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”

EUR 300,- bez PVN

Pieslēguma līgums

-

20.10.2017.
Nr. 109887179

Akciju sabiedrība “Sadales tīkls”

Pēc rēķina

Līgums par mini ekskavatora pakalpojumiem

-

01.11.2017.
Nr. 17.11

SIA “BMES”

Pēc rēķina
EUR 18,00/h

Licences līgums par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā

-

13.11.2017.
Nr. 3/4D 398-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Licences līgums par tiesībām izmantot autoru darbus teātra iestudējumos publiskā izpildījumā

-

13.11.2017.
Nr. 3/4D 399-17

Biedrība AKKA/LAA

Pēc rēķiniem

Pakalpojuma sniegšanas līgums (mūzika pens.pasāk)

-

17.11.2017.
Nr. 1-12/36

Z/S “Cielavas”

EUR 205,70

Pakalpojuma sniegšanas līgums (jaungadā mūzika)

-

29.12.2017.
Nr. 1-12/40

D. L.

EUR 350,-

Uzvara

Publicēts Piektdiena, 28 Aprīlis 2017

Gailīšu pagasts atrodas Bauskas novadā, Mūsas upes kreisajā krastā. Pagasta administratīvais centrs ir Uzvaras ciems.

► Uz Uzvaru var nokļūt pa kvalitatīvu asfalta segumu, braucot 12 km no Bauskas un 79 km no Rīgas
► Mums ir savs bērnudārzs un skola, kura Latvijas mazo skolu reitingā 2016. gadā ierindojās 26. vietā no 175 skolām.
► Uz vietas ir pediatra, zobārstniecības un ģimenes ārstu prakses
► Uzvarā aktīvi darbojas kultūras centrs, kur tiek piedāvātas dažādas nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem. Piemēram, teātris, līnijdejas, eksotiskās dejas, koris, ansamblis un foto studija.
► Liela un moderna sporta zāle, kurā nodarbības lieliem un maziem rit līdz pat deviņiem vakarā. Ir pašiem savs hokeja laukums/slidotava un jogas studija.

► Laba daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana. Katrā dzīvoklī sava autonomā apkure. Kvalitatīvs ūdens.

 
  ► Vairāki bērnu rotaļu laukumi, āra trenažieri un volejbola laukums.
► Uzvara ir ļoti "zaļa" un droša vieta - daudz vietu, kur priecēt acis un baudīt dabu ģimenēm ar bērniem
► Uzvarā ir sava aptieka un vairāki veikali
► Ir iespējams iegūt savu mazdārziņu, kur izaudzēt garšīgus labumus vai vienkārši draugu lokā padarboties ar grillu.
► Blakus atrodas Mūsas upe ar peldvietām un laivošanas iespējām
► Mums ir arī muzejs, restorāns un drīzumā pat viesnīca
► Uzvaru par mājvietu ir izvēlējušies daudz dažādi uzņēmumi – gan lieli, gan vidēji, gan mazi.  

Foto: Iveta Kūla un Līva Kalniņa

Pagasta pārvaldes kontakti un darba laiki

Publicēts Ceturtdiena, 17 Novembris 2016
  Kasiere/Lietvede Zemes ierīkotāja Bāriņtiesas locekle Sociālās darbinieces

Pārvaldes vadītājs

  Līga Vīksna Aija Fridrihsone Dzintra Boča Olga Pavloviča
Iveta Ozola
Aleksandrs Gurkovskis
  63921948 20234177 63921954 63921960 63921947
Pirmdiena 8:30-13:00
14:00-17:30
    8:30-12:00
13:00-17:30
9:00-12:00
Otrdiena 8:30-12:30
14:00-17:00
      Pārējā laikā zvanīt pa mob.t. 25422393
Trešdiena 8:30-12:30
14:00-17:00
8:30-12:00
13:00-16:30
  8:30-12:00
13:00-17:30
Ceturtdiena 8:30-12:30
14:00-17:00
  9:00-12:00
13:00-16:00
 
Piektdiena 8:00-13:00
14:00-16:00
     

 Rekvizīti

Gailīšu pagasta pārvalde
Reģ. Nr. 90000055737
Adrese: Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov., LV - 3931
Banka: AS „SEB banka"
Konta Nr.: LV85 UNLA 00297001 30806
Bankas kods: UNLALV2X

Par Gailīšu pagastu

Publicēts Ceturtdiena, 17 Novembris 2016

Gailīšu pagasts atrodas Bauskas rajonā Mūsas upes kreisajā krastā. Pagasta administratīvais centrs Uzvara atrodas 14 km attālumā no rajona centra Bauskas. Attālums līdz Rīgai ir 80 km. Tuvākā dzelzceļa stacija - Iecava atrodas 40 km attālumā.

Gailīšu ciema padome izveidota 1945. gadā Ceraukstes pagasta teritorijā vietā, kur bija "Gailīšu" mājas. 1954. gadā Gailīšu ciemam pievienoja Pāces ciemu un 1966. gadā daļu Lībiešu ciema. 1990. gadā pārdēvēts par Gailīšu pagastu. 2009. gadā pagasts tiek iekļauts Bauskas novadā.

Gailīšu pagasts dienvidos robežojas ar Lietuvas Republikas Pasvales rajonu, rietumos un ziemeļos ar Īslīces pagastu, bet gar austrumu robežu tek Mūsas upe, kuras pretējā krastā atrodas Ceraukstes un Brunavas pagasti. Pagastā ir vairākas apdzīvotās vietas - Pamūša, Mūsa, Pīrāgi, Taumaņi, Uzvara, Virši, Birzgaļi, Krievgaļi, Pograniča, Brunavišķi, Pāce. Gailīšu pagasta zemes kopplatība pēc Valsts zemes dienesta datiem ir 8017 ha. Pagastā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 6132.4 ha jeb 76%,  no tām 5902.9 ha jeb 96 % ir meliorētas.

Apakškategorijas