Uzvaras pamatskola

Publicēts Ceturtdiena, 19 Janvāris 2017

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, skolā un "Lācītī" ieeja tikai iepriekš piesakot apmeklējumu!

Skola dibināta 1989.gadā kā Uzvaras vidusskola. Skolas direktores - Ērika Jansone (1989.-2009.gads), Elita Borkovska ( 2010.-2018.gads), Ilze Ērgle (2018.gads- šobrīd…).

Ar 2015.gada 26.novembra Bauskas novada Domes lēmumu “Par Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Uzvaras vidusskola” reorganizāciju” 2018. gada 31. augustā izglītības iestāde izbeidza savu darbību kā vispārizglītojošā vidusskola un uzsāka savu darbību kā vispārizglītojošā pamatskola, tika mainīts iestādes nosaukums: no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Uzvaras vidusskola” uz Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Uzvaras pamatskola”, kura realizē pirmsskolas izglītības programmas.

Uzvaras pamatskola īsteno vispārējās pamatizglītības programmu un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem mācību traucējumiem.

No 2011.gada 1. septembra skolai ir pirmsskolas izglītības grupas (struktūrvienība „Lācītis”), kur tiek realizētas pirmsskolas izglītības programmas.
Struktūrvienības adrese: Kamardes iela 1, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads. LV- 3931.

Iestādei ir sporta zāle ar piebūvi.  Adrese: Skolas iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931.

Skolas ēkā atrodas Gailīšu pagasta bibliotēka.

2020./ 2021.m.g. Uzvaras pamatskolā un tās struktūrvienībā kopā izglītības programmas apgūst 184 izglītojamie (skolā - 121, bērnudārzā - 63), 3 pirmsskolas grupas, 9 klašu komplekti.
Mācību valoda- latviešu.
Vidējais klašu piepildījums – 13 izglītojamie, min piepildījums - 8; max - 21 izglītojamie.

Kopumā iestādē (skolā un bērnudārzā kopā) strādā 32 pedagoģiskie darbinieki, to skaitā atbalsta personāls - bibliotekārs, 2 logopēdi, pedagoga palīgs, izglītības psihologs, medicīnas māsa, ir nodrošināta sadarbība ar pašvaldības sociālo darbinieku.

Par skolas gada tradīcijām kļuvuši pasākumi:

 • Zinību diena;
 • Aktīvās izziņas un sporta diena;
 • Dzejas dienu  pasākumi;
 • Ziedu paklāju veidošana;
 • Mikeļdienas gadatirgus;
 • Miķeļdienas dārzeņu izstāde;
 • Skolotāju diena;
 • Mārtiņdienu pasākumi 1.- 4. klases skolēniem;
 • Pilsonības dienas;
 • Lāčplēša dienai veltīts skrējiens „Vai pazīsti savu ciematu/ skolu?”;
 • Ģeočempionāts Latvijas kartes salikšanā (no puzles gabaliņiem);
 • Latvijas vēstures viktorīna;
 • Skatuves runas konkurss;
 • Latvijas diena;
 • Pirmās Adventes svecītes iedegšana;
 • Ziemassvētku uzvedums (piedalās visi klašu kolektīvi);
 • Svinīgie semestru noslēguma pasākumi;
 • Latvijas valsts dzimšanas dienas un Mātes dienas koncerti;
 • Popiela /piedalās visi klašu kolektīvi/;
 • Erudītu konkurss;
 • Absolventu zvans;
 • Svinīgā pieņemšana pie skolas direktores;
 • Izlaidumi;
 • EKOskolas aktivitātes /Rīcības dienas/
 • Vasaras skoliņa /nometne/;
 • Vides izzināšanas un eko aktivitātes pasākumi;
 • Gadskārtu ieražu svētki pirmsskolas vecuma izglītojamajiem

Kontaktinformācija:
Direktore - 63956105, 26151830
Lietvede, vietnieki izglītības jomā - 63956505
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde “Uzvaras pamatskola”
Adrese: Sporta iela 3, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931
Reģ.nr.90000057013
SEB banka, Kods: UNLALV2X, konts: LV25UNLA0029700130916

Skatīts: 6352