Aprīkojums pagasta jauniešu telpai

Publicēts Trešdiena, 20 Maijs 2020

Gailīšu pagasta aktīvo jauniešu grupa sadarbojoties ar vietējo biedrību “Sadarbības tilts” un Gailīšu pagasta pārvaldi, ieguva finansējumu no Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), iesniedzot Biedrības “Bauskas rajona lauku partnerība” izsludinātajā 8.kārtas atklātājā projektu konkursā projekta iesniegumu Nr.19-06-AL07-A019.2201-000002 “Gailīšu pagasta jauniešu telpas aprīkojuma iegāde”. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.1.rīcības “Novada vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu attīstība” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas bija 2624,73 EUR, no kurām 90% - 2362,25 EUR finansēja ELFLA finansējums.

Projekta ietvaros ir iegādāts portatīvais dators ar ārējo disku lasītāju, printeris, projektors, spēļu konsole un pārnēsājamais skaļrunis. Dators, drukas iekārta, projektors un pārnēsājamais skaļrunis tiks lietoti kopā interaktīvajām mācībām, prezentācijām, informatīvo materiālu un afišu izgatavošanai, informācijas iegūšanai, dalībai attālinātajos Erasmus+ un eTwinning semināros.

Papildus tiks rīkoti filmu demonstrēšanas pasākumi gan tieši jauniešu telpā, gan labvēlīgos laikapstākļos brīvā dabā – visbiežāk izmantojot Gailīšu pagasta jauniešu izveidotos piknika galdiņus projekta “Mēs savam novadam 2019” ietvaros. Tehnikas pārvietojamība sniedz iespējas dažādus seminārus, kursus un informatīvos pasākumus organizēt arī izbraukumos uz citiem Gailīšu pagasta ciemiem, kā arī citiem Bauskas novada pagastiem, sadarbojoties ar Bauskas novada jaunatnes speciālistu un citu pagastu jaunatnes darbiniekiem.

Spēļu konsole sniegs iespēju kvalitātīvi pavadīt brīvo laiku. Datorspēļu spēlēšana, to programmēšana un dizainēšana sen vairs nav tikai neaktīvs netikums, bet gan multimiljardu industrija, kurā Esporta auditorija ir lielāka par NFL vai NHL sporta līgu auditoriju. Olimpisko spēļu komiteja apsver iespēju Esportu iekļaut olimpiskajās spēlēs. Jauniešu izglītošana par karjeras iespējām Esporta industrijā kļūst arvien aktuālāka. Latvijā ir arī Esporta federācijas un Baltijas Esporta līga. Papildus tieši jauniešu telpā ir iespēja informēt par drošu un veselībai nekaitīgu datorspēļu lietošanu.

Šāda aprīkojuma iegūšana jauniešu telpā nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas saņemt neformālās izglītības pakalpojumus; ar attiecīgu tehnisko aprīkojumu, pagasta jauniešiem, kas būtībā ir lauku jaunatne, būs iespējas uzlabot savas prasmes un papildināt zināšanas digitāli – tātad nebūs jāveic liels attālums, līdz vietām, kur šādas prasmes var iegūt pilsētu jaunieši. Ar mūsdienīgas tehnikas palīdzību ir iespējams jauniešus gan informēt par aktualitātēm visa veida jautājumos, ieskaitot sociāli ekonomiskajos, gan veicināt to zināšanas par sabiedrības aktuālākajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem, kā arī attīstīt līdzdalību pilsoniskajās aktivitātēs.

Viss aprīkojums ir brīvi pieejams jebkuram Gailīšu pagasta jaunietim jauniešu telpas darba laikā Gailīšu pagasta pašvaldības ēkas 3. stāvā.  

Skatīts: 1256